Реките няма да се променят или ще се понижават

14.12.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) днес ще е без валежи. В четвъртък и петък – почти без валежи, главно в планините и планинските райони на Западна България и в Предбалкана е възможно да прехвърча съвсем слаб сняг.

През денонощието от 8 ч на 12 до 8 ч на 13 декември водните нива на повечето реки в страната са останали без съществени изменения. Незначителни повишения на водните нива, в резултат на валежи и снеготопене, са отчетени в Дунавския и Западнобеломорския басейн, в планинските части от водосборите на реките Осъм, Янтра и Струма. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-съществени денонощни колебания (от -27 см до +19 см), във водосборите на реките Искър (Дунавски басейн) и Арда (Източнобеломорски басейн).
Водните количества на всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +9 см;

Черноморски басейн: Не са регистрирани изменения;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +9 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +9 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 14, 15 и 16 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 14, 15 и 16 декември ще бъдат над средно многогодишните стойности.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 14, 15, 16 и 17 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.