Реките остават без съществени изменения

19.07.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес само на отделни места в планинските  райони ще превали, от 1 до 3 л/кв.м. В сряда и четвъртък вероятността за валежи е малка.

През денонощието от 8 ч. на 17 до 8 ч. на 18 юли речните нива в страната са останали без съществени изменения. Понижения, вследствие на оттичане са отчетени в Дунавския басейн, във водосборите на реките Искър, Вит и Осъм. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 50 см до + 10 см

Черноморски басейн: колебанията са от - 2 см до + 4 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 13 см до + 15 см

Западнобеломорски басейн: колебанията са от - 9 см до + 9 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите 2 дни водните нива на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществени изменения. Днес са възможни краткотрайни, незначителни повишения във водосборите на реките Искър, Вит и Росица. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 19, 20 и 21 юли ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават, а водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 19, 20 и 21 юли, че водните нива ще бъдат около и под средно многогодишната стойност. Речните нива ще останат без съществени изменения, а водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 18, 19, 20 и 21 юли ще бъдат около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни речните нивата във водосбора ще останат без съществени изменения или ще се понижават, водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.