Реките остават без съществени изменения

22.07.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес и през следващите два дни валежи не се очакват.

През денонощието от 8 ч. на 20 до 8 ч. на 21 юли речните нива в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 17 см до + 17 см

Черноморски басейн: понижения с до - 2 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 9 см до + 10 см

Западнобеломорски басейн: колебанията са от - 6 см до + 8 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите два дни водните нива на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 22, 23 и 24 юли ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни водните нива на реките във водосбора ще бъдат без съществени изменения и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 22, 23 и 24 юли, че водните количества във водосбора на р. Янтра ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива ще останат без съществени изменения и под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 22, 23, 24 и 25 юли ще бъдат около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни речните нивата във водосбора ще останат без съществени изменения и под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.