Реките плавно ще се понижават

01.04.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес ще е без валежи. В събота и неделя на отделни места в страната ще превали и прегърми. Количествата на валежите ще са между 1 и 5 л/кв.м, но има вероятност и за по-големи локални количества.

През денонощието от 8 ч. на 30 до 8 ч. на 31 март речните нива в почти цялата страна са се понижавали. Водните количества на реките в по-голямата част от страна са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на реките Искър – при гр. Нови Искър, Черни Вит при с. Вит и Осъм при гр. Троян (Дунавски басейн), Айтоска при с. Камено, Факийска при с. Зидарово, Ропотамо при с. Веселие (Черноморски басейн) и горното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 26 см до + 25 см

Черноморски басейн: понижения с до - 5 см

Източнобеломорски басейн: колебанията са от - 21 см до + 11 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 10 см до + 9 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите два дни се очаква речните нива в басейна да се понижават или да останат без съществени изменения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 1, 2 и 3 април ще бъде около и над средно многогодишната стойност, а водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 1, 2 и 3 април ще бъдат около средно многогодишните стойности и под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката от 1 до 4 април водното количество ще бъде над средно многогодишната стойност. През следващите 3 дни нивата ще продължат да се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.