Реките понижават или задържат нивото си

22.03.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ- БАН) днес ще е без валежи. В понеделник и вторник – ще има изолирани слаби валежи с количества от 1-3 л/кв.м.
Водните количества в реките в почти цялата страната са над праговете за високи води. 
През последното денонощие речните нива в страната са се понижавали или задържали.
Дунавски басейн: нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили с до -30 см;, незначително повишение е регистрирано в горното и средното течение на р. Искър в резултат на падналите валежи от мокър сняг и снеготопене.
Черноморски басейн: нивата на наблюдаваните реки в басейна са в процес на спадане и задържане. Повишения са регистрирани на южночерноморските реки в района под гр. Бургас. Повишение +34 см е регистрирано на наблюдателния пункт на р. Ропотамо при с. Веселие.
Източнобеломорски басейн: нивата на почти всички наблюдавани реки са се понижавали - във водосбора на р. Тунджа с до -2 см; в басейна на р. Марица с до -23 см, в поречие Арда с до -13 см. Незначително повишение е регистрирано по основната река Марица след гр. Пазарджик в резултат на частично снеготопене по притоците на реката. Повишение е регистрирано и при наблюдателни пунктове при гр. Харманли +26 см. и при гр. Свиленград +13 см.
Западнобеломорски басейн: нивата на наблюдаваните реки в басейна са се променили незначително. Повишения са регистрирани в долните течения на основните течения на реките Места и Струма, поради оттичане и снеготопене.
В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка днес и през следващите два дни са възможни повишения на нивата на реките в страната в резултат на частично снеготопене, високата почвена влага и оттичане.
Дунавски басейн: очакват се повишения от частично снеготопене в горните и средни течения на реките: р. Лом, р. Цибрица, р. Огоста, р. Искър, р. Вит, р. Осъм, р. Янтра, р. Русенски Лом.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.