Реките са около и под праговете за средни води

09.12.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) до събота валежи не се очакват. През последното денонощие водните нива на повечето реки в страната са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания от – 15 см до + 24 см в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на реките Искър, Янтра и Марица. Водните количества на всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 6 см до + 8 см

Черноморски басейн: понижения с до – 3 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 15 см до + 15 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 5 см до + 7 см
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите 2 дни речните нива ще се задържат без съществени изменения. В резултат на снеготопене, от днес са възможни незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосборите на реките в басейна.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 8, 9 и 10 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 8, 9 и 10 декември, че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 8, 9, 10 и 11 декември водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения или плавно ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.