Реките са около и под праговете за средни води

16.12.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) днес ще има слаби превалявания от сняг, главно в планините. В събота и неделя ще е без валежи.

През денонощието от 8 ч на 14 до 8 ч на 15 декември водните нива на повечето реки в страната са останали без съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-съществени денонощни колебания (от -12 см до +32 см), във водосборите на реките Огоста и Искър в Дунавски басейн, както и във водосборите на реките Марица и Арда в Източнобеломорски басейн. Образуване на брегови лед е регистрирано на отделни измервателни пунктове на р. Осъм (Дунавски басейн) и Факийска река (Черноморски басейн).

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е само водното количество на р. Марица при гр. Пловдив.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +26 см; Черноморски басейн: Регистрирани са повишения до +2 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -12 см до +32 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +9 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 16, 17 и 18 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности и ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 16, 17 и 18 декември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите един – два дни водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 16, 17, 18 и 19 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.