Реките са около и под праговете за средни води и ще се понижават

11.07.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес, във вторник и в сряда валежи не се очакват. През денонощието от 8 ч. на 9 до 8 ч. на 10 юли  водните нива на реките в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. В отделни хидрометрични пунктове във водосбора на р. Марица са регистрирани незначителни повишения на водните нива, които са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения.

Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води са водните количества на реките Русенски Лом – в долното течение (Дунавски басейн), Марица при Пловдив и Първомай, Тополница при с. Поибрене и Сазлийка при Гълъбово. (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 12 см до + 6 см (по-значителните колебания от -20 см/+18 см, са в резултат на работата на хидротехническите съоръжения)

Черноморски басейн: повишения с до + 4 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 11 см до + 8 см (по-значителните колебания от -23/+28 см, са в резултат на работата на хидротехническите съоръжения)

Западнобеломорски басейн: колебания от - 11 см до + 8 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите 2 дни, водните нива на реките в басейна, ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 11, 12 и 13 юли ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 11, 12 и 13 юли, че водните нива ще бъдат около и под средно многогодишната стойност и ще останат без съществени изменения, а водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 11, 12, 13 и 14 юли ще бъдат около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни речните нивата във водосбора ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.