Реките са със средни и ниски води - няма да има съществени изменения

11.11.2015г.

По данни и прогнози на националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) от днес до петък няма да вали.

През изминалото денонощие (от 8 ч. на 9 до 8 ч. на 10 ноември) водните нива на реките в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без промяна. Отчетени са повишения на отделни измервателни станции. Протичащите водни количества в по-голяма част от страната са около праговете за ниски и средни води. Водните количества в горните течения на р. Искър (Дунавски басейн) и на р. Струма (Западнобеломорски Басейн) са около праговете за екстремно ниски води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания на водните нива от + 25 см до - 8 см

Черноморски басейн: понижения на речните нива с до - 2 см

Източнобеломорски басейн: изменения на речните нива са от + 4 до - 7 см

Западнобеломорски басейн: колебания на речните нива в рамките на - 8 до + 6 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн нивата на наблюдаваните реки днес и през следващите 2 дни ще продължат да се задържат или понижават. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че: Прогнозираните водни количества на 11, 12 и 13.11 ще са под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 11, 12 и 13 ще бъдат около и под средно многогодишната стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 11, 12, 13 и 14 водните количества ще бъде под средно многогодишната стойност. Нивата ще останат без съществена промяна.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.