Реките се понижават или остават без съществени изменения

28.08.2018г.


Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: водните нива на реките в по-голяма част от басейна краткотрайно са се повишили през последното денонощие вследствие на валежи. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от - 14 до + 18 см, за водосбора на р. Вит от - 16 см до + 20 см, за водосбора на р. Осъм от - 15 см до 20 см, за водосбора на р. Русенски Лом от - 27 см до + 30 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: нивата на реките са останали без съществени изменения през последното денонощие. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от - 3 см до + 4 см. Водните количества в реките са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките в голяма част са се повишили или са останали без съществени изменения през последното денонощие. В резултат от работата  на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното и средно течение на р. Марица и в притока й р. Въча от - 85 см до + 85 см. В резултат на валежи са регистрирани изменения на речните нива в по-голяма част от притоците на р. Марица, като по-съществени са на р. Чепинска при Велинград – от - 50 см до + 76 см, р. Марица при Белово – от - 58 см до + 73 см и р. Сазлийка при гр. Гълъбово – от - 49 см до + 68 см. В останалата част от басейна регистрираните изменения на водните нива са: за водосбора  на р. Арда от - 8 см до + 10 см, за водосбора на р. Тунджа от - 2 см до + 13 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само на р. Марица при с. Радуил, и в притоците на р. Марица (р. Чепинска при  Велинград и р. Сазлийка при Гълъбово) те са около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са се  повишили незначително вследствие на валежи или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива за водосбора на р. Струма са от - 7 см до + 14 см, а за водосбора на р. Места – от - 1 см до + 26 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Днес ще има повишения на речните нива в долните течения на основните реки, вследствие оттичане. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 29, 30 и 31 август ще бъдат около средно многогодишните стойности. От следобедните часове днес и през следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 29, 30 и 31 август, че водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 29, 30, 31 август и 1 септември, водното количество ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите
тук.