Реките се стабилизират около праговете за високи води

15.04.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ—БАН) днес не се очакват валежи. В четвъртък и петък ще е без валежи.

През изминалото денонощие речните нива в Дунавския, Черноморския и Източнобеломорския басейн са продължили да се понижават, съответно с до -6 см, с до -5 см и с до -15 см.

В Източнобеломорския басейн в поречието на Марица са отчетени повишения, в резултат на снеготопене и незначителни количества валежи от дъжд, както по основната река с до +8 см (при Пазарджик), така и по притоците й с до +68 см (р. Въча при гр. Девин, м. Забрал).

В Западнобеломорския басейн колебанията на речните нива са в границите -4/+4 см, като нивата на по-голямата част от реките в поречието на Струма са се задържали.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са над праговете за високи води. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.

В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, днес тенденцията за понижение и задържане на речните нива ще се запази. В резултат на остатъчно снеготопене, породено от високите температури, падналите количества валежи от дъжд и оттичането на реките към устията им, днес и утре са възможни краткотрайни, несъществени повишения на речните нива на места.

Дунавски басейн – незначителни, краткотрайни повишения са възможни в горните течения на реките: Огоста, Искър, Осъм и Янтра.

Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.