Реките ще са без значителни изменения

07.12.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес и утре валежи не се очакват. През последното денонощие водните нива на повечето реки са останали без съществени изменения. По-значително повишение (+ 94 см) е регистрирано на р. Въча при Девин – м. Забрал, което е в резултат на работата на хидротехническо съоръжение. Водните количества на всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 11 см до + 14 см

Черноморски басейн: регистрирани са понижения до – 3 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 12 см до + 22 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 6 см до + 7 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 8 декември в резултат на снеготопене, са възможни незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосборите на реките в басейна.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че на 7, 8 и 9 декември водни количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 7, 8 и 9 декември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 7, 8, 9 и 10 декември водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения или плавно ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.