Реките ще се понижават или ще останат без значителна промяна

10.07.2015г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ- БАН) днес превалявания ще има на места в източната половина от страната и в Рило-Родопската област. Количества - между 5 и 10 л/кв.м, в отделни райони са възможни по-интензивни валежи, до около 15-20 л/кв.м. През почивните дни - без валежи.
През изминалото денонощие от 8 ч. на 8 юли до 8 ч. на 9 юли речните нива в страната са се понижавали или са останали без промяна.
Водните количества на голяма част от наблюдаваните реки са около праговете за средни води. Реките във водосборите на Огоста и Искър (Дунавския басейн), Южните Черноморски реки (Черноморския басейн), на Марица – горно течение, Арда – горно и средно течение (Източнобеломорски басейн), на Струма и Места (Западнобеломорски басейн) са с водни количества около праговете за ниски води.
Водните количества на реките във водосбора на Вит - горното течение, Русенски Лом (Дунавския басейн), Провадийска, Камчия и Ропотамо (Черноморския басейн), Марица – в средното течение (Източнобеломорски басейн) са около праговете за високи води.
Регистрираните в 8 ч. нива на наблюдаваните реки са се изменяли, както следва:
Дунавски басейн: незначителни промени на водните нива от -10 см до +1 см.
Черноморски басейн: водните нива са се понижавали с до -5 см;
Източнобеломорски басейн: незначителни промени на водните нива от -58 см (р. Марица при Белово) до +5 см.
Западнобеломорски басейн: в поречията Места и Струма са регистрирани незначителни промени на водните нива от -4 см до +2 см.
На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН, нивата на наблюдаваните реки днес и в следващите два дни ще се понижават или ще останат без значителна промяна.
Дунавски басейн : водните нива ще се понижават или ще останат без промяна.
Според моделираните водни количества за р. Искър на 10, 11 и 12 юли ще са под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.
Според моделираните водни количества за р. Янтра: прогнозираните водни количества за 10, 11 и 12 юли ще бъдат около средно многогодишната стойност. Водните количества ще са под прага за внимание.
Според моделираните водни количества за р. Русенски Лом: водното количество в долното течение на реката за 10, 11 и 12 юли ще бъдe около средно многогодишната стойност. Водните нива ще останат без значителна промяна. Водните количества ще са под прага внимание.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.