Реките ще започнат да се оттичат към устията си или да задържат нива

26.01.2015г.

По данни  и прогнози на НИМХ, днес ще превалява само по черноморското крайбрежие. Сумарни количества от 1 до 3 л/кв.м.

През нощта срещу вторник от юг отново ще завали в Западна България и планинските райони сняг, в останалата част от страната - дъжд. Очаквани количества - между 5 и 10 л/кв.м, в Рило-Родопската област до 15-20 л/кв.м. През нощта срещу сряда валежите ще продължат  - 3-6 л/кв.м., в сряда ще отслабнат и в повечето места, ще спрат с изключение на югозападните райони с количества от 2-5 л/кв.м.
 
През изминалото денонощие, в резултат на регистрираните валежи от дъжд, са отчетени повишения на част от реките в Дунавски, Източнобеломорски и Западнобеломорски басейн: поречие Огоста с до +7 см.,поречие Искър с до +33 см., поречие Вит с до +10 см., поречие Осъм с до +53 см., поречие Янтра с до +13 см., поречие Тунджа с до +30 см., поречие Арда с до +16 см.(р. Върбица при сп. Джебел с +11 см.)и поречие Струма с до +30 см. Водните количества на наблюдаваните реки в страната са около и над праговете за високи води.
 
През нощта срещу  26 януари, на база на метеорологичната прогноза и хидрологичната обстановка, речните нива в страната ще продължат да се повишават, като по-съществени повишения са възможни в:
 
Дунавски басейн – в подводосборите на реките:
-              Искър, Осъм и Янтра - краткотрайни повишения в средните и долните им течения.

Източнобеломорски басейн – в подводосборите на реките:
-              Тунджа – средно и долно течение и съответните й притоци;
-              Марица – средно и долно течение и съответните й притоци;
-              Арда – целия водосбор, като повишението ще бъде съществено по реките Върбица и Крумовица.

Системите за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа показват, че реките Тунджа и Марица в средното и долното им течение трябва да се следят, а за река Арда системата за предупреждение от наводнения отчита, че водните нива в басейна на реката са достигнали прага за внимание и макар че са под прага за предупреждение също трябва да бъдат наблюдавани.
 
Западнобеломорския басейн – в подводосборите на реките:
-             Струма – долно течение и съответните й притоци.
 
Днес, на база на метеорологичната прогноза, се очаква по-голямата част от реките да започнат да се оттичат към устията си или да задържат нивата си. Известни кратковременни повишения са възможни в Черноморския басейн.