Реките ще започнат да се понижават

13.10.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) днес ще е без валежи. В петък и събота също няма да вали .

През денонощието от 8 ч на 11 до 8 ч на 12 октомври водните нива на реките в Дунавския басейн са се повишили или са останали без изменения. По-значителни повишения са отчетени в горното и средното течение на р. Искър, които са в резултат на валежи и работа на хидротехнически съоръжения. Водните нива на реките в Черноморския и Източнобеломорския басейн са без съществени изменения за последното денонощие. Водните нива на реките в Западнобеломорския басейн са се повишили спрямо предишния ден, като водните количества на р. Джерман при  Дупница и р. Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево са достигнали около прага за високи води. Около прага за високи води е  р. Искър при гр. Нови Искър (Дунавски басейн). Водните количества на всички останали наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -33 см до +69 см;

Черноморски басейн: Регистрираните колебания са от -6 см до +5 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -19 см до +27 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания са от –15 см до +36 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: От днес водните нива в басейна ще започнат да се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в долните части от водосборите в целия басейн. На 14 и 15 октомври водните нива ще бъдат без съществени изменения.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 13, 14, 15 и 16 октомври ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. От 13 октомври се очаква нивата в басейна да започнат да се понижават. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 13, 14 и 15 октомври  ще бъдат над средно многогодишните стойности. От днес водните нива на  реките в тези водосбори ще започнат да се понижават. Днес и утре ще има покачване на водното ниво в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водните количества за 13, 14 и 15 октомври ще бъдат над средно многогодишните стойности. От днес нивата ще започнат да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водните количества в долното течение на реката на 13, 14, 15 и 16 октомври ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. В периода 13-14 октомври в басейна се очакват значителни повишения на водните нива, главно в долните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.