Реките в цялата страна са пълноводни

16.03.2015г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ- БАН) утре само на отделни места в Източна България, а към края на деня в Южна България ще превали слабо с очаквани количества до 1-2 л/кв.м.
В сряда на отделни места ще превали. В Североизточна България: 1-5 л/кв.м., а в югозападните райони: 5-10 л/кв.м. В четвъртък валежи ще има на много места в страната. Количества за повечето райони от 3 до 5 л/кв.м, в Предбалкана и Рило-Родопската област 5-10 л/кв.м , в отделни райони до към 15 л/кв.м.
Водните количества в реките в страната са над праговете за високи води. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток. 
През последното денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се повишили вследствие на частично снеготопене и/или регистрирани валежи.
Дунавски басейн: Водните нива са се изменяли в границите от с до -20 см до +54 см; По значителни повишения са отчетени в долните течения на р. Осъм до +44 см., р. Янтра до + 15 см. и р. Черни Лом с +54 см.
Черноморски басейн: Нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишили с до +18 см.
Източнобеломорски басейн: Водните нива са се понижили с до - 90 см. По- голяма част от реките в басейна са били в процес на понижение или задържане на водните нива.
Западнобеломорски басейн: отчетени са незначителни колебания на водните нива.
В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, днес и през следващите 1-2 денонощия са възможни повишения на речните нива в по – голямата част от страната в резултат на частичното снеготопене, високата почвена влага и оттичането на реките към устията им.
Дунавски басейн - повишения от частично снеготопене в горните течения на реките: р. Лом, р. Цибрица, р. Огоста и нейните притоци, р. Искър, р. Вит, р. Осъм , р. Янтра. Ще се повишават нивата в средното и долното течение на реките в Дунавския басейн в резултат на оттичане.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.