Реките в страната ще продължат да се понижават или ще се задържат

03.06.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) на места в източната половина от страната и в планините днес ще превали краткотраен дъжд. Очакваните количества ще са до 3-5 л/кв.м. В четвъртък ще превали и прегърми на повече места в Западна и Централна България в количества от 2-10 л/кв.м, но е възможно на отделни места да има до 15-20 л/кв.м. През нощта срещу петък и в петък явленията ще продължат, количествата на валежите ще са подобни.
През изминалото денонощие речните нива в страната са продължили да се понижават или са се задържали. Незначителни повишения са отчетени при отделни измервателни пунктове. Водните количества на наблюдавани реки в страната са около и над праговете за средни води.
Дунавски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се изменяли в границите от - 4 см до + 6 см.
Черноморски басейн: понижение с - 2 см е регистрирано на река Факийска при с. Зидарово. Нивата на останалите наблюдавани реки са останали без изменение.
Източнобеломорски басейн: нивата на наблюдаваните реки Тунджа и Арда са се понижавали или останали непроменени. Във водосбора на река Марица са регистрирани изменения на нивата от с - 40 см при Белово до с + 12 см при Пловдив.
Западнобеломорски басейн: регистрирани са колебания на нивата от - 6 см до + 1 см.
В резултат на метеорологичната прогноза и хидрологичната обстановка, днес и утре нивата на наблюдаваните реки в страната ще продължат да се понижават или ще се задържат.
Дунавски басейн: нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществена промяна или ще продължат да се понижават. В резултат на прогнозираните валежи утре са възможни краткотрайни, незначителни повишения на нивата в горните течения на реките Осъм, Янтра, Русенски Лом. Според моделираните водни количества за река Искър – днес и утре ще са над средната многогодишна стойност, но под прага за внимание. Според моделираните водни количества за река Янтра прогнозираните водни количества за 3, 4 и 5 юни ще бъдат над средно многогодишната стойност, като се очаква понижение на основната река и притоците й, но ще са под прага за внимание. Според моделираните водни количества за река Русенски Лом водното количество в долното течение на реката днес и утре ще бъде над средно многогодишната стойност, но ще продължи плавно да се понижава.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.