Реките започват да се успокояват в рамките на продължаващото пълноводие

30.03.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология при БАН (НИМХ-БАН) до обяд на 31 март ще превалява все още над източната половина от страната. Количества - 1-5 л/кв. м
През нощта срещу сряда ще превали в Северозападните райони - до 1-2 л/кв. м. В сряда през деня ще превали и на други места из страната, но също слабо - 1-3 л/кв. м. Към вечерта и през нощта срещу четвъртък на много места ще превали, количества – 2-10 л/кв. м. В четвъртък ще е почти без валежи, само на отделни места е възможно съвсем слабо и за кратко да превали.
Водното количество на наблюдаваните реки в цялата страна са над праговете за високи води, а на река Струма при Бобошево е достигнало и преминало прага за внимание.
През последното денонощие са отчетени понижения на речните нива в цялата страна.
Дунавски басейн: колебанията на водните нива са в границите -56/+30 см. Повишения са регистрирани в поречията Искър, Янтра, Русенски Лом.
Черноморски басейн: с до +20 см се е повишило нивото на река Камчия при с. Гроздьово и с до +10 см на река Факийска при с. Зидарово. Нивата на останалите наблюдавани реки в басейна са се понижавали с до -50 см.
Източнобеломорски басейн: повишения на нивата са отчетени на река Тунджа при гр. Елхово с +17 см и на река Марица при Свиленград с +30 см. При всички останали измервателни пунктове на наблюдаваните реки са отчетени понижения с до -48 см.
Западнобеломорски басейн: в по-голямата част от басейна са отчетени понижения на речните нива с до -42 см.
В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка се очаква пониженията на речните нива да продължат.
Във вторник и сряда, вследствие на по-високи температури, водещи до снеготопене и прогнозирани незначителни количества валежи, които на местата с неразтопена снежна покривка ще допринасят за интензивното снеготопене, високата почвена влага и оттичането на реките, са възможни известни повишения в цялата страна.
Дунавски басейн: очаквани са повишения от прогнозирани валежи от дъжд в горните и средни течения на реките Огоста, Искър, Вит – в горното течение, Осъм - горно течение, Янтра – долно течение, Русенски Лом – горно и средно течение. 
• Река Искър - прогнозираните водни количества за 31 март и на 1 и 2 април ще са около и над средната многогодишна стойност. Водните нива през следващите два дни ще са над прага за внимание. Високите нива в средното и долното течение на реката са в резултат от вливането на притоците.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.