С детски празник започнаха инициативите за Деня на водата

20.03.2013г.

С детски празник в Регионален исторически музей – Плевен на 20 март започнаха инициативите по повод Деня на водата 22 март. Басейнова дирекция за управление на водите Дунавския район с център Плевен организира или е партньор в различни прояви по повод световната екологична дата.

Децата от група „Симба” в детска градина „Щурче” – Плевен бяха запознати с кръговрата на водата. Малчуганите активно участваха в дискусия за това как всеки от нас може да допринесе да има повече и по-чиста вода. С голям интерес децата участваха в игра, имитираща дъжда и представиха специален танц, разказващ за падането на водните капки на земята. Празникът завърши с оцветяване на водни рисунки. Децата получиха от БДУВДР – Плевен и подходящи за тяхната възраст образователни материали и книжки.

На 20 март започва поредицата от инициативи на екологичен клуб „Заедно за водата” към СОУ „Петър Динеков” – град София.

Отбелязването на Деня на водата стартира и в Лом в общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда” към Центъра за извънучилищни дейности в град Лом.

На 21 март експерти от БДУВДР – Плевен ще имат среща с ученици от 10-ти и 11-ти клас в  Математическа гимназия „Гео Милев” – Плевен.

В самия Ден на водата – 22 март, в Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси в село Байкал, област Плевен ще се проведат различни игри, проучвания и дискусии, посветени на опазването на водата.

БДУВДР – Плевен участва в тазгодишното издание на Международния воден мост в Деня на водата с артистичен поздравителен адрес. 

Галерия