Съобщение до ЕТ "Минко Стилянов - Детелина Русе" и до всички заинтересовани лица

18.02.2019г.

Съобщението може да бъде намерено тук.