Съобщение до ЕТ "ТАМАРА 91 - ИВАН НИКОЛЧЕВ" и до всички заинтересовани лица

19.12.2019г.

Съобщението може да бъде намерено тук.