Съобщение до "ИКС 1" ЕООД и до всички заинтересовани лица

13.05.2020г.

Съобщението може да бъде намерено тук.