Съобщение до "ИНЕРТСТРОЙ - КАЛЕТО" АД и до всички заинтересовани лица

20.05.2020г.

Съобщението може да бъде намерено тук.