Съобщение до Мирослав Живков Обрешков и до всички заинтересовани лица

18.11.2019г.

Съобщението може да бъде намерено тук.