Съобщение до "ВЕРНИЕР" АД и до всички заинтересовани лица

19.12.2019г.

Съобщението може да бъде намерено тук.