Съобщение до "ВЕРНИЕР" АД и до всички заинтересовани лица

18.03.2020г.

Съобщението може да бъде намерено тук.