Съобщение за временен проблем с електронна поща на Басейнова дирекция – Плевен

18.07.2014г.

Поради независещи от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център – Плевен технически причини, временно има проблеми с получаването и изпращането на писма чрез официалната електронна поща на Дирекцията dunavbd@bddr.org. Поради това, за връзка с Басейнова дирекция – Плевен по електронна поща, моля, използвайте и алтернативния e-mail dunavbd@gmail.com