Съществени изменения на речните нива не са прогнозирани от НИМХ – БАН

27.01.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни колебания на водните нива (- 29/+ 28 см) във водосборите на реките Огоста и Искър (Дунавски басейн), Марица и Арда (Източнобеломорски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води са водните количества на Огоста при с. Гложене (Дунавски басейн) и на Камчия при с. Гроздьово (Черноморски басейн). Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 28 см до + 28 см

Черноморски басейн: повишения с до + 1 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 29 см до + 24 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 11 см до + 10 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите 3 дни водните нива на реките ще останат без съществени изменения. Поради ниските сутрешни температури и малките водни количества ще продължи формирането на ледена покривка, коeто ще доведе до подприщване и последващи незначителни повишения на водните нива в долните течения на реките. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 28, 29 и 30 април г. ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 28, 29 и 30 януари, че водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора на р. Янтра ще се задържат без съществени изменения. В следобедните часове на 29 януари в резултат на частично снеготопене се очакват незначителни повишения на водните нива във водосбора на р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 28, 29, 30 и 31 януари ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.