Съществени изменения на речните нива не се очакват

25.01.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни колебания на водните нива (-22/+61 см) във водосборите на реките Искър (Дунавския басейн), Марица и Арда (Източнобеломорския басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество на река Камчия при с. Гроздьово (Черноморски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -13 см до +61 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -2 см до +2 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -22 см до +22 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +6 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 27 и 28 януари поради ниските сутрешни температури и малките водни количества ще продължи формирането на ледена покривка, която ще доведе до подприщване и незначителни повишения на водните нива във водосборите на реките Янтра и Русенски Лом. Водните количества на наблюдаваните реки в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 26, 27 и 28 януари ще бъдат около и под средно многогодишните стойности и под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 26, 27 и 28 януари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива в целия водосбор на река Янтра ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 26, 27, 28 и 29 януари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.