Съществени изменения на речните нива не се очакват

28.03.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Повишения на водните нива вследствие на оттичане са отчетени във водосборите на р. Огоста (Дунавски басейн) и на р. Марица  (Източнобеломорски басейн). По-значителни колебания на водните нива, които са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани във водосборите на р. Искър при Нови Искър (Дунавски басейн), на р. Въча при Девин (Източнобеломорски басейн).

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в Дунавския и Черноморския басейн са около праговете за високи води. Около и под праговете за средни води са водните количества при по-голямата част от измервателните пунктове в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от -2 см до + 28 см

Черноморски басейн: колебания от – 10 см до + 2 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 71 см до + 10 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 6 см до + 5 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН в

Дунавския басейн: днес и през следващите 2-3 дни водните нива на реките ще се понижават или останат без съществени изменения. На 30 вечерта и на 31 март, в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива във водосборите на реките Искър, Вит и горните течения на Осъм и Янтра (главно във водосбора на река Росица).  Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 29, 30 и 31 март ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и в следващите три дни водните нива на реките в целия водосбор ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 29, 30 и 31 март водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни водните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 29, 30 и 31 март и на 1 април водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения, като на 31 март и 1 април са възможни краткотрайни повишения на водните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.