Съществени изменения на речните нива не се очакват

03.05.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на повечето реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения е  регистрирано повишение от + 18 см на р. Врана при хидрометричен пункт с. Надарево (Черноморски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и над праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 24 см до + 8 см

Черноморски басейн: колебания от – 6 см до + 18 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 12 см до + 10 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 5 см до + 12 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: речните нива днес и утре ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Вследствие на валежи в следобедно-вечерните часове на 5 и на 6 май ще има повишения на водните нива във водосборите на реките Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар, Лом, Цибрица, Огоста,  Искър, Вит, Осъм, Янтра и Черни Лом. Значителни се очаква да бъдат повишенията в сутрешните часове на 6 май във водосборите на реките Лом, Цибрица, Искър (в средното и долното течение на основната река и във водосбора на притока й р. Гостиля), Вит, Осъм (в долното й течение) и Янтра (в горното и среднотото течение на основната река и във водосборите на притоците й Лефеджа и Росица). Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 4, 5 и 6 май ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 5 и на 6 май в резултат на валежи ще има повишение на водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“ – реките Владайска, Лесновска, Малък Искър, Златна Панега и Гостиля. По-значително ще бъде покачването на водното ниво в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 4, 5 и 6 май, че водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора на р. Янтра ще останат без съществени изменения. На 6 май в резултат на валежи се очакват значителни повишения в горното течение на основната река и във водосбора на притока й р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водни количества в долното течение на реката на 4, 5, 6 и 7 май ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 6-8 май се очакват повишения на речните нива във водосбора на р. Черни Лом и в основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.