Съществени изменения на речните нива не се очакват

29.08.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: водните нива на реките в по-голяма част от басейна краткотрайно са се повишили в резултат на оттичане през последното денонощие. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от - 14 до + 18 см, за водосбора на р. Вит от - 9 см до + 5 см, за водосбора на р. Осъм от - 18 см до + 16 см, за водосбора на р. Янтра от - 10 см до + 8 см, за водосбора на р. Русенски Лом от - 8 см до + 14 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от - 2 см до + 2 см. Водните количества в реките са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките в голяма част от басейна са се понижили през последното денонощие. Повишения на водните нива има само по основните течения на главните реки в резултат на оттичане. Регистрираните изменения на водните нива са: за водосбора на р. Марица от - 24 см до + 32 см, за водосбора  на р. Арда от - 17 см до + 22 см, за водосбора на р. Тунджа от - 6 см до + 5 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива на р. Въча  (приток на р. Марица) от - 89 см до + 85 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие водните нива на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива за водосбора на р. Струма са от - 6 см до + 8 см и за водосбора на р. Места  от - 47 см до + 40 см (в резултат на работата на хидротехнически съоръжения). Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 30 и 31 август и 1 за септември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 30 и 31 август и за 1 септември, че водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 30 и 31 август и на 1 и 2 септември водното количество ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.