Съществени изменения на речните нива – само в долните течения на Марица, Арда, Места и Струма

03.08.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са се понижили. По-значителни изменения са регистрирани във водосборите на р. Осъм (до - 277 см). Регистрирани изменения от - 45 см до + 17 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като до събота ще има повишения, в резултат на оттичане в долните течения на основните реки. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 4, 5 и 6 август ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива ще се понижават, но ще има повишение на водните нива в средното и долното течение на основната река в периода 3-4 август. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 4, 5 и 6 август, че водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 4, 5, 6 и 7 август водните количества ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да тамерите тук.