Съществува вероятност за локални поройни наводнения

26.05.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт  по метеорология и хидрология  (НИМХ- БАН ) днес валежи ще има на много места в страната.  Очаквани количествата между 3 и 10 л/кв.м. На отделни места, главно в Централна България и планините - между 10 и 15 л/кв.м. Възможни са и локолано по-големи количества. Утре на места в Източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания. Очакваните количества -  между 5 и 10 л/кв., само на отделни места са възможни количества до 15 л/кв.м.

В събота на отделни места в източните райони ще превали краткотраен дъжд, количества на валежа - между 1 и 5 л/кв.м. В неделя вероятността за валежи е малка.

През изминалото денонощие от 8ч.на 25 до 8ч. на 26 май водните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки в Дунавския басейн са се повишавали, по- значителни повишения са регистрирани в долното течение на р. Осъм и във водосбора на р. Янтра (на основната река при селищата Велико Търново и Каранци и на притока й Джулюница при с. Джулюница). Повишения на водните нива са регистрирани и на р. Луда Камчия при с. Бероново (Черноморски басейн), както и на р. Тунджа при гр. Елхово (Източнобеломорски басейн). Нивата на останалата част от наблюдаваните реки са се понижавали или са останали непроменени. Водното количество на р. Джулюница при с. Джулюница е над прага за внимание.

Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около и над праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на: р. Черни Вит при с. Черни Вит (Дунавски басейн), р. Айтоска при гр. Камено, р. Факийска при с. Зидарово (Черноморски басейн), р. Марица при градовете Белово, Хасково и Свиленград, р. Чепеларска река при с. Бачково и р. Върбица при сп. Джебел (Източнобеломорски басейн), р. Речица при с. Ваксево (Западнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -18 см до +362 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -5 см до +100 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -50 см до +129 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания са от -10 см до +7 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: На 26 и 27май вследствие  прогнозираните валежи, се очакват повишения на водните нива на реките в целия Дунавски басейн.

Значителни повишения на водните нива ще има днес  в горните течения на реките Вит и Осъм, във водосбора на р. Янтра (р. Росица, р. Джулюница, р. Лефеджа и на  реките във водосбора на р. Янтра над гр. Велико Търново). В сутрешните часове на 27май се очакват по-значителни повишения и в долните течения на реките Вит, Осъм и Янтра.

Поради високата почвена влажност и прогнозираните валежи във водосборите на реките Вит, Осъм, Янтра (р. Росица, р. Белица, р. Джулюница, р. Лефеджа и р. Янтра над гр. Велико Търново) съществува вероятност за локални поройни наводнения.

От следобедните часове на 27 май нивата на реките в басейна ще започнат плавно да се понижават, повишения се очакват в долните и средни течения, вследствие на оттичане. На 28 май водните нива на реките в басейна ще се понижават.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 27, 28 и 29 май  ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес  ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките в долната част на водосбора, главно във водосборите на реките Малък Искър, Златна Панега и Гостиля. От 26 май водните нива на реките във водосбора на р. Искър ще започнат да се понижават. Повишения на водните нива ще има в долното течение на основната река Искър в периода 26- 28май. Водните количества ще бъдат под прага за внимание

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 27, 28 и 29 май ще бъдат над средномногогодишната стойност. От днес водните нива на реките Голяма река при гр. Стражица и Джулюница при с. Джулюница ще започнат да се понижават. Нивата на основната река при гр. Велико Търново и с. Каранци ще продължат да се повишават до утре 27май, когато ще започнат да се понижават. Водното количество на р. Янтра при гр. Габрово ще остане над прага за внимание до 28 май . Нивото на р. Росица при гр. Севлиево ще остане високо до късните часове на 27май .

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на реката на 27, 28, 29 и 30 май  ще бъде над средномногогодишната стойност.  На 26 и 27 май се очакват повишения във водосбора. По-значителни повишения ще има днес в горната част на водосбора на Черни Лом, а от вечерните часове и през следващите 2 дни и в долната част на Черни Лом и Русенски Лом. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.