Състояние на водните обекти в страната към 15 часа на 19 януари

19.01.2016г.

Състояние на комплексните и значими язовири

Към 15 часа на 19 януари  няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени  на комплексните и значими язовири и съоръженията към тях.

Язовири с процент на запълване над 90%:

·       язовир „Студен кладенец” – обем – 373,429 млн.м3, свободен обем – 14,344млн.м3. Общ приток 99,099 м3/сек, като чрез работа на ВЕЦ се освобождават 99,099 м3/сек

·       язовир „Ивайловград” обем – 172,120 млн.м3. Общ приток 167,772 м3/сек, като чрез работа на ВЕЦ се освобождават 278,334 м3/сек, а чрез преливник по 64,500 м3/сек.

·       язовир „Пчелина“ – прелива целогодишно – без проблеми

·       язовир „Камчия“ – обем – 218,162 млн.м3, свободен обем –15,388 млн.м3.

·       язовир „Цанков камък“ - обем – 104,233 млн.м3, свободен обем – 6,475 млн.м3. Общ приток 44,936 м3/сек, като чрез работа на ВЕЦ се освобождават 42,714 м3/сек.

·       язовир „Боровица“ – обем -27,300 – без проблеми

Наличният завирен обем в язовирите според основното им предназначение е както следва:

·        питейно-битово водоснабдяване – 80,8% от общия обем

·        напояване – 56,2% от общия обем

·        енергетика – 77,9% от общия обем

Състояние на реките и общинските язовири към 15 часа на 19 януари

По информация от НИМХ-БАН, водните количества на реките в по-голямата част от страната са около праговете за високи и средни води.  При гр. Елхово е обявен оранжев код /риск за тревога/,  за което са информирани компетентните власти на Република Турция. Съгласно системата за ранно предупреждение при наводнения за водосбора на река Тунджа в 8 часа на 19.01.2016 г.  при гр. Елхово,  водно количество  е 99,458 куб.м при ниво 327 см с тенденция към повишаване, като се очаква да се задържи над този праг до 22.01.2016 г.

Дунавски район

По данни на оперативните дежурни към 14:30 часа днес в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН“ през изминалото денонощие, вследствие на падналите валежи във водосборите на реките, се наблюдава повишение на водните им нива на територията на Басейнова дирекция “Дунавски район“ (БДДР - Плевен), при което водните течения протичат в речните легла. Към момента няма получени сигнали за критични водни  нива и опасност от наводнения от речните течения.

Вследствие на прекъснато ел. захранване, причинено от обилния снеговалеж, придружен със силен вятър е нарушено водоснабдяването в общ. Никола Козлево – с. Ружица, област Шумен.

Възстановено е водоснабдяването в област Ловеч на с. Катунец, общ. Угърчин, както и в област Шумен на 15 населени места общ. Венец – с. Черна, с. Боян, с. Денница, с. Страхилица, с. Габрица и с. Черноглавци; общ. Никола Козлево - с. Никола Козлево, с. Каравелово, с. Красен дол, с. Пет Могили, с. Църквица, с. Цани Гинчево, с. Крива река, с. Вълнари и с. Векилски.

Няма получени сигнали за критични водни нива по язовирните стени на язовирите на територията на БДДР-Плевен.

Язовирите разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на високи води. Язовирите, които са определени в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение и няма получени сигнали за критични водни нива.

Към 14.30 часа днес за река Дунав в българския участък към момента няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на реката и вредното въздействие на водите.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.