Състояние на водните обекти в страната към 8 чaса на 1 декември

01.12.2017г.

Състояние на комплексните и значими язовири

Към 8 ч на 1 декември няма данни за проблеми с нивата на язовирите и за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.

По данни и прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН)  днес времето над страната ще бъде облачно. Ще има валежи, на места в Западна България и Родопската област значителни.В източната половина на страната ще остане ветровито, вятърът ще е югозападен и ще е топло, с дневни температури над 15°.  Там преваляванията ще са слаби и само на отделни места. В северозападните райони ще проникне студен въздух и максималните температури ще са около 6 -7°. През нощта валежите ще продължат.

За 1 декември  НИМХ -БАН издава предупреждение от втора степен - оранжев код за опасни количества на валежите (между 35 и 65 л/кв.м, в отделни райони и повече) в 8 области (София град, София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян и Кърджали) в югозападната част от страната. В местата със снежна покривка, с очакваните валежи от дъжд и умерения до силен вятър, снеготопенето ще е интензивно. В 5 области - Видин, Монтана, Враца, Ловеч и планинската част на област Пловдив е издаден код от първа степен – жълт и  е за валежи между 20 и 30 л/кв.м. В 6 области от Източна България предупреждението е за силен юг- югозападен вятър.

Очакват се локални интензивни валежи във водосборите на:

- Дунавски Басейн - във водосборите на р. Габерска, р. Нишава, р. Ерма, р. Тополовец, р. Войнишка, р. Видбол, р. Арчар, р. Скомля, р. Лом, р. Цибрица, р. Огоста, горното и средно течение на р. Искър и в горните течения на р. Вит, р. Осъм и р. Янтра.

- Черноморски басейн - във водосборите на р. Камчия и южночерноморските реки.

- Източнобеломорски басейн – в планинските притоци на р. Тунджа и р. Марица, в долните течения на р. Тунджа и р. Марица, както и във водосборите на р. Арда и р. Бяла.

- Западнобеломорски басейн – във водосборите на р. Доспат, р. Места и р. Струма.

Състояние на реките и общинските язовири:

Дунавски  район

Към момента реките на територията на Басейнова дирекция “Дунавски район“ - Плевен (БДДР - Плевен) протичат в речните легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” няма получени сигнали за критични водни нива и аварийни ситуации от речни течения. Няма сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по язовирните стени на язовирите на територията на БДДР - Плевен.

Река Дунав

Към  8:30 ч на 1 декември няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на  Дунав и на реките, вливащи се в нея, на територията на БДДР – Плевен. Водните течения остават в речните легла. Отводнителните помпени станции (ОПС), стопанисвани от крайдунавските клонове на ”Напоителни системи”ЕАД са в работен режим. Водното ниво в коригираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Подробна информация можете да намерите тук.