Състояние на водните обекти в страната към 8.30 часа на 4 декември

04.12.2017г.

Състояние на комплексните и значими язовири

Към 8 часа на 4.12.2017 г. няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях. Комплексните и значими язовирите са в добро техническо състояние. Разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на притока от очаквани валежи.

Язовирите „Студен кладенец“ и „Цанков камък“ провеждат висока вълна.

Язовир  „Студен кладенец“  е запълнен на 95% , обема се поддържа чрез работа на ВЕЦ, свободен обем в язовира към 8:00 часа 16,256 млн.м3

Тенденция към намаляване на притока и задържане на обем.

Язовир  „Цанков Камък“  е запълнен на 92,0 % , обема се поддържа чрез работа на ВЕЦ, свободен обем в язовира към 8:00 часа 8,779 млн. м3

Прогноза от НИМХ

Днес вятърът в цялата страната ще се ориентира от северозапад, ще се усили и

температурите навсякъде ще се понижат. Максималните ще са между 3° и 8°, в

югоизточните райони малко по-високи.

На места, главно в Източна България ще превали слаб дъжд, а в западните планински райони и Предбалкана, с понижението на температурите – слаб сняг. От северозапад преваляванията бързо ще спрат, а облачността временно ще се разкъса и намалее.

Състояние на реките и общинските язовири

Дунавски  район

Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по язовирните стени на язовирите на територията на БДДР - Плевен. Язовирите, които са определени като потенциално опасни са под постоянно наблюдение.

  • Водното ниво р. Искър при с. Ореховица в 05:00 часа е 293 см, като спрямо 08:00 часа вчера колебанията му се са с -50/+22 см. Към момента нивото се понижава.
  • Водното ниво р. Янтра при с. Каранци в 05:00 часа е 255 см, като спрямо 08:00 часа вчера се е повишило с +139 см, след което е започнало да се понижава и към момента се е понижило с -21 см.

Река Дунав

Към  8,30 часа на 04.12.2017 г. по данни на оперативните дежурни в крайдунавските областни, общински администрации, дежурните на РД “ПБЗН“ и ”Напоителни системи” ЕАД няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на р. Дунав и на реките, вливащи се в р. Дунав, на територията на БДДР – Плевен.  Водните течения остават в речните легла. Отводнителните помпени станции (ОПС), стопанисвани от крайдунавските клонове на ”Напоителни системи”ЕАД са в работен режим. Водното ниво в корегираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Подробна информация можете да намерите тук.