Състоянието на водите за 11 юни 2020 г.

11.06.2020г.


Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се повишили в резултат на валежи. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -30 см до +14 см; за водосбора на р. Искър от -15 см до +34 см; за водосбора на р. Вит от -16 см до +50 см; за водосбора на р. Осъм от -9 см до +33 см; за водосбора на р. Янтра от -122 см до +250 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води, с изключение на р. Мусаленска Бистрица при лет. Боровец, р. Искър при с. Бели Искър и при гр. Нови Искър и р. Вит при гр. Тетевен и с. Крушовица, р. Янтра при гр. Габрово и гр. Велико Търново и р. Джулюница при с. Джулюница, където водните количества са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -6 см до +4 см см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се повишили в резултат на валежи. Регистрираните изменения на нивата на р. Тунджа при с. Баня (с до ±43 см), р. Беленска при с. Чумерна (от -92 см до +142 см), р. Марица при гр. Белово (от -75 см до +74 см), р Въча при гр. Девин (от -85 см до +92 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -10 см до +24 см; за водосбора на р. Марица от -28 см до +36 см; за водосбора на р. Арда от  -28 см до +39 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се повишили в резултат на валежи. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -18 см до +27 см и за водосбора на р. Струма от -9 см до +12 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на водните количества на р. Струма при гр. Перники и р. Соволянска Бистрица при с. Гърляно, които са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (11.06) и през следващите три дни, в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн. Днес (11.06) по-значителни ще са повишенията на нивата в горните и средните части от водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра. Утре (12.06) краткотрайни повишения се очакват в горните и средните части от водосборите на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра. На 13 и 14.06 нивата реките ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

Вследствие на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения: в следобедните и вечерните часове на 11.06: във водосбора р. Искър (р. Малък Искър, р. Банкенска, р. Владайска, р. Перловска, р. Слатинска, р. Егуля, р. Планщица, р. Палакария, р. Черни Искър, р. Мальовица, р. Урдина, р. Леви Искър, р. Лакатица, р. Лопушница, р. Пряка, по основната река); във водосбора на р. Вит (р. Свинска, р. Лесидренска, р. Костика); във водосбора на р. Осъм (р. Команска, р. Крайовица, р. Черни Осъм, р. Бели Осъм, по основната река); във водосбора на р. Янтра (р. Видима, р. Зла река); през нощта срещу 12.06  и сутринта на 12.06: във водосбора р. Искър (р. Малък Искър, р. Суха); във водосбора на р. Вит (р. Лесидренска, по основната река); във водосбора на р. Осъм (р. Крайовица, р. Черни Осъм); във водосбора на р. Янтра (р. Видима, р. Зла река).

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 12, 13 и 14.06.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (11.06) иутре, в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на водните нива. По-съществени ще бъдат повишенията днес в горните части на водосбора (над яз. Огоста и в горното течение на р. Скът). На 13 и 14.06 речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения.Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 12, 13 и 14.06.2020 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (11.06) в резултат на валежи се очакват значителни повишения на речните нива в целия водосбор, по-значителни в средните и долни части от водосбора и в притоците р. Лесновска и р. Малък Искър.  На 12 и 13.06 повишения в резултат на валежи и оттичане ще има в долното течение на основната река. На 14.06 водните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 12, 13 и 14.06.2020 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (11.06) и утре (12.06) в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива в целия водосбор. На 13 и 14.06 водните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 12, 13, 14, 15 и 16.06.2020 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (11.06) и през следващите 4-5 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.