Състоянието на водите за 19 юни 2020 г.

19.06.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие
Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн:
През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се понижили. Повишения в резултат на валежи и оттичане са регистрирани предимно в средните и долни части от водосборите на р. Янтра и р. Русенски Лом. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -15 см до +14 см; за водосбора на р. Искър от -37 см до +8 см; за водосбора на р. Вит от -14 см до +3 см; за водосбора на р. Осъм от -48 см до +67 см; за водосбора на р. Янтра от -58 см до +80 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -6 см до +34 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около праговете за високи води. С водните количества около и под праговете за средни води са долните части от водособорите на р. Огоста, средните части от водосбора на р. Искър, горните и най-източните части от водосбора на р. Янтра и водосбора на р. Русенски Лом.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се понижили. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -7 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн:
През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Повишения в резултат на валежи са отчетени в планинските части от басейна, а в резултат на оттичане в долното течение на р. Марица. Регистрираните колебания на нивата на р. Тунджа при с. Баня (от -43 см до +42 см), р. Марица при гр. Белово (от -71 см до +66 см) и при гр. Пазарджик (от -20 см до +33 см), р. Въча при гр. Девин (от -79 см до +82 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -13 см до +9 см; за водосбора на р. Марица от -21 см до +22 см; за водосбора на р. Арда от  -13 см до +18 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на водното количество на р. Тунджа при гр. Павел Баня, което е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се понижили. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -4 см до +1 см и за водосбора на р. Струма от -12 см до +14 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, с изключение на водното количество на р. Джерман при гр. Дупница, което е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (19.06) и през следващите 3 дни речните нива в по-голяма част от басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките в басейна както следва: днес (19.06) в следобедните и вечерни часове, във водосборите на реките Янтра, Русенски Лом и добруджанските реки, на 21.06 и 22.06 в следобедните и вечерни часове в планинските части от басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22.06.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (19.06) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива в следобедните и вечерни часове на 21.06 в планинските части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22.06.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (19.06) и през следващите 3 дни речните нива в по-голяма част от водоосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи са възможно краткотрайни повишения на водните нива в следобедните и вечерни часове на 19.06, 21.06 и 22.06 в планинските части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 19, 20 и 21.06.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (19.06) в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива главно в планинските части от водосбора. На 20.06 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. На 21 и 22.06 в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива главно в планинските части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 20, 21, 22, 23 и 24.06.2020 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. В резултат на валежи в периода 22-24.06 са възможни краткотрайни повишения на водните нива, главно в горните части от водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.