„Седем милиарда мечти. Една планета. Нека се погрижим“

05.06.2015г.

 

Образователните инициативи, организирани от Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Регионална инспекция по околната среда и водите в Плевен преминаха под мотото на Световния ден на околната среда „Седем милиарда мечти. Една планета. Нека се погрижим“.
Децата от ОДЗ „Слънце“ научиха повече от анимационна презентация за посланията на деня и как се отбелязва той в България и по света.
5 юни беше отбелязан и в Помощно училище „П. Р. Славейков“ в Плевен с екологична беседа.
Децата получиха грамоти „Приятели на природата“ за активната им работа през учебната година.
Инициативите се проведоха в партньорство с РЗИ, РИМ и БМЧК в Плевен.

 

Галерия