Шест области с оранжев код за дъжд и дванадесет – с жълт код за вторник

15.09.2014г.

По данни и прогнози на НИМХ, в шест области за вторник е обявен оранжев код за дъжд. Това са областите Монтана, Враца, Пловдив, Смолян, Пазарджик и София – област. Жълт ще бъде кодът за дъжд в дванадесет области – Видин, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Хасково, Стара Загора, Кърджали, Благоевград, Кюстендил, Перник и София-град.

През нощта срещу вторник и утре през целия ден ще има нови валежи. Обявен е оранжев код на места с очаквани сумарни количества между 30 и 40 л/кв.м. Валежи ще има и през следващото денонощие. Оранжевият код алармира, че времето е опасно. Прогнозирани са по-рядко случващи се метеорологични явления. Възможни са материални щети и има опасност от наранявания. Бъдете много внимателни и се информирайте подробно и често за метеорологичната обстановка. Съобразявайте се с неизбежните рискове и следвайте всички съвети на компетентните органи.

В дванадесет области за утре е обявен жълт код за дъжд, като през нощта срещу 16 септември и утре през целия ден, ще има нови валежи. Сумарните количества в тези области ще са между 20 и 30 л/кв.м. Валежи ще има и през следващото денонощие. Времето може да бъде потенциално опасно. Явленията, които са прогнозирани, не са необичайни, но изискват внимание, ако възнамерявате да вършите работа на открито. Следете прогнозите за времето и не поемайте излишен риск.

На база метеорологичната и хидрологична обстановка, днес ще започне повишение на нивата в Западна и Централна България на реките:

Тимок;

Тополовец и притоците й;

Войнишка и притоците й;

Видбол;

Арчар; 

Лом – горно и долно течение;

Цибрица;

Огоста, по-съществено притоците й: Бързия, Ботуня (горно течение) и Скът;

Искър – горно и средно течение както и притоците й: р. Владайска, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър, р. Златна Панега. Значително ще се повиши нивото на основната река в участъка след яз. Панчарево;

Вит – горно течение;

Осъм – горно течение;

Марица и притоците й в горното й течение: Ибър, Стара река (Костенецка), Крива и притоците й, Яденица, Чепинска;

Марица и притоците й в средното й течение: реките Тополница, Стара река (Пещерска), Въча, Първенецка, Чепеларска;

Арда и притоците в горното й течение:  реките Текирска, Елховска, Черна, Бяла, Маданска, Малка Арда,Давидковска.

В резултат на очакваните валежи от дъжд и повишената почвена влага на 16.09.2014 г. се очаква значително повишение на нивата в басейните на реките:

Арчар и притокът й р. Салашка;

Лом в горното й течение (притокът й Краставичка);

Огоста в горното й течение ( притоците й Превалска и Мартиновска);

Малък Искър;

Марица в горното й течение и притоците й Яденица и Чепинска.

Предвид динамичната метеорологична обстановка, както и действието на нарушители на естествения режим на реките, съществува риск от локални, внезапни наводнения.

Оперативното звено в МОСВ продължава да е активирано.