Ще има краткотрайни повишения на речните нива

23.12.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста: от -4 см до +2 см; за водосбора на р. Искър: от -14 см до +19 см; за водосбора на р. Вит: от -4 см до +8 см; за водосбора на р. Осъм: от -19 см до +15 см; за водосбора на р. Янтра: от -10 см до +12 см; за водосбора на р. Русенски Лом: от -3 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без регистрирани изменения. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Вследствие на валежи и оттичане по-значителни колебания са отчетени на: р. Върбица при сп. Джебел (от -48 см до +250 см) и при с. Върли дол (от -65 см до +135 см), р. Крумовица при с. Г. Кула (от -1 см до +123 см), р. Елховска при гр. Рудозем (от -26 см до +86 см), р. Големица при с. Татул (от -36 см до +74 см), р. Арда при гр. Рудозем (от -6 см до +41 см). Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни колебания на водните нива на р. Въча при м. Забрал – от -88 см до +91 см. Отчетените колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа: от -10 см до +10 см; за водосбора на р. Марица: от -7 см до +12 см; за водосбора на р. Арда: от -16 см до +22 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водните количества на р. Арда при гр. Рудозем и на р. Въча при м. Забрал са над праговете за средни води, а водното количество на р. Върбица при сп. Джебел е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се повишили. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места: от -1 см до +37 см; за водосбора на р. Струма: от -59 см до +58 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води, а водните количества на реките: Места при м. Момина кула, Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево, Струмешница при с. Струмешница, Лебница при с. Лебница и Елешница при с. Ваксево са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (23.12) и през следващите три дни в резултат на валежи ще има незначителни и краткотрайни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 24, 25 и 26.12.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (23.12) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 24, 25 и 26.12.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (23.12) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 24, 25 и 26.12.2019г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (23.12) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 25 и 26.12 се очакват незначителни повишения на речните нива във водосбора като следствие на валежи в горните части от басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 24, 25, 26, 27 и 28.12.2019 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (23.12) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.