Ще преобладава плавно понижение на речните нива

09.05.2016г.

По данни и прогнози на Националния института по метеорология и хидрология (НИМХ - БАН) днес отново ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Количествата ще са между 5 и 15 л/кв.м. Почти без валежи ще бъде в крайните източни райони от страната. Във вторник и сряда преваляванията ще са на по-малко места, количествата ще са от 2-12 л/кв.м на денонощие.

През денонощието от 8 ч. на 8 до 8 ч. на 8 май водните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Повишения вследствие оттичане са отчетени в долните течения на реките Марица и Тунджа (Източнобеломорски басейн). Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на: р. Айтоска при гр. Камено (Черноморски басейн), р. Арда – горно и средно течение (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 59 см до + 22 см

Черноморски басейн: понижения до - 50 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 59 см до + 50 см

Западнобеломорски басейн: колебанията са от - 7 см до + 4 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн дес и през следващите 1-2 дни, вследствие на валежи, повишена почвена влажност, са възможни повишения във водосборите на реките Лом, Огоста, горното течение на р. Искър, Янтра (водосборите на р. Росица, Джулюница, както и в горното течение на основната река). В останалата част от басейна нивата плавно ще продължат да се понижават или ще останат без съществени изменения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества днес и утре ще бъдат над средномногогодишните стойности. Ще има покачване на водните нива на реките във водосбора над яз. "Панчарево". Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 9, 10 и 11 май, че водните нива ще бъдат над средно многогодишната стойност. През следващите 1-2 дни са възможни краткотрайни повишения на нивата в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 9, 10, 11 и 12 май ще бъде над средно многогодишната стойност. През следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.