Ще преобладава понижение и задържане на речните нива

07.06.2015г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН), в Южна България днес са възможни слаби превалявания с количества от 1-3 л/кв.м. В понеделник ще е почти без валежи. Във вторник на места в Източна България ще превали с количества до 5 л/кв.м.
През изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали непроменени.
Регистрираните водни количества на наблюдаваните реки в страната са около праговете за средни води.
Дунавски басейн: колебанията на речните нива са в границите от -16 см до +7 см. Регистрирани са незначителни повишения в поречията: Огоста с до +1 см, Искър с до +7 см, Вит с +1 см, Осъм с +4 см, Янтра с до +6 см.
Черноморски басейн: речните нива са се задържали.
Източнобеломорски басейн: в поречието на Тунджа речните нива са се повишавали с до +12 см (гр. Елхово). Във водосбора на река Марица са регистрирани повишения по основната река с +18 см при Първомай, с +25 см при Харманли  и  с +4 см при Свиленград. Понижения с до -3 см са отчетени в поречие Арда.
Западнобеломорски басейн: нивата във водосбора на река Места са се понижавали с до -2 см. Регистрирани са колебания на нивата от -6 см до +7 см в басейна на Струма.
В резултат на метеорологичната прогноза и хидрологичната обстановка, днес нивата на наблюдаваните реки в страната ще продължат да се понижават или ще се задържат. На места, в резултат на прогнозираните валежи са възможни незначителни, краткотрайни повишения.
Дунавски басейн: през следващите едно–две денонощия нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществена промяна или ще продължат да се понижават, като на места в долните течения са възможни незначителни повишения, в резултат на оттичане.
Според моделираните водни количества за река Искър на 7, 8 и 9 юни ще са над средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.
Според моделираните водни количества за река Янтра: прогнозираните водни количества за 7, 8 и 9 юни ще бъдат над средната многогодишна стойност. Водните нива ще са под прага за внимание.
Според моделираните водни количества за река Русенски Лом: водното количество в долното течение на реката на 7, 8 и 9 юни ще бъде около средно многогодишната стойност, като водното ниво няма да се промени съществено.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.