Ще преобладава понижение или задържане на речните нива

07.09.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес само на отделни места в южните райони от страната ще превали. Количествата ще са до 1-2 л/кв.м. Във вторник са възможни изолирани слаби валежи. Количествата – 3-7 л/кв.м. В сряда ще е без валежи.
През изминалото денонощие (от 8 ч. на 5 до 8 ч. на 6 септември) речните нива на наблюдаваните реки в страната са се понижавали. На отделни измервателни пунктове са отчетени незначителни повишения. Водните количества на наблюдаваните реките в по-голямата част от страната са около праговете за средни и ниски води. Водните количества в долното течение на р. Провадийска (Черноморски басейн) и в средното течение на р. Марица, (Източнобеломорски басейн) са около праговете за високи води.
Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са :
Дунавски басейн: регистрирани са изменения на водните нива от - 4 см до + 3см
Черноморски басейн: без изменение
Източнобеломорски басейн: водните нива са се изменяли от - 9 см до + 17 см
Западнобеломорски басейн: водните нива са се задържали.
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН
В Дунавския басейн – днес и през следващите два дни водните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 7, 8 и 9 септември ще бъдат под средната многогодишна стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 7, 8 и 9 септември ще бъдат около средномногогодишната стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 7, 8 и 9 септември ще бъде под средномногогодишната стойност. Нивата ще останат без съществена промяна.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.