Ще преобладава понижение или задържане на речните нива

01.10.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес, в петък и в събота няма да вали.
През изминалото денонощие (от 8 ч. на 29 до 8 ч. на 30 септември) речните нива на наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Водните количества в почти цялата страна са около праговете за средни води и високи води, а в горното течение на р. Струма (Западнобеломорски басейн) са около праговете за ниски води.
Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните от НИМХ реки са:
Дунавски басейн: колебания от - 70 см до + 74 см. По-съществени повишения са регистрирани на р. Осъм с при с. Изгрев с + 74, в поречието на Янтра с до + 45 см на основната река при гр. Каранци.
Черноморски басейн: незначителни повишения на нивата на наблюдаваните северночерноморски реки Провадийска и Камчия с до + 8 см. Нивата на останалите реки са останали непроменени.
Източнобеломорски басейн: Регистрирани са следните колебания на нивата в наблюдаваните водосбори:
• Тунджа – отчетени са колибания от - 8 см до + 4 см (при Елхово)
• Марица – колебанията са от - 32 см при Първомай до + 22 см при Свиленград на основната река. Колебания са отчетени и по притоците й в границите от - 9 см до + 8 см.
• Арда – регистрирани са понижения с до - 11 см
Западнобеломорски басейн: колебания на водните нива във водосборите на Места – понижения с до - 12 см и Струма – от - 4 см до + 1 см
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в
Дунавския басейн днес и утре водните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Незначителни, краткотрайни повишения са възможни в долните течения на реките Осъм, Янтра и Русенски Лом, в резултат на оттичане. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водни количества на 1, 2 и 3 октомври ще са около и под средната многогодишна стойност. По-високи ще се задържат водните нива в прогнозирания период в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 1, 2 и 3 октомври ще бъдат около и под средно многогодишната стойност. В резултат на оттичане, покачване ще има в долното течение на реката. Водните количества ще са под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 1, 2 и 3 октомври ще бъде около и под средно многогодишната стойност и под прага за внимание.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.