Ще преобладава понижение или задържане на речните нива

17.10.2015г.

Днес на отделни места ще има слаби превалявания, до 1-3 л/кв.м за денонощие. В неделя и понеделник ще се задържи без валежи. През изминалото денонощие (от 8 часа на 15 октомври до 8 часа на 16 октомври) нивата на наблюдаваните реки, в по – голямата част от страната, са се понижавали. Без съществено изменение са останали нивата на реките в Черноморския басейн. Повишения с до +20 см са регистрирани във водосбора на р. Марица (Източнобеломорски басейн). Нивата на повечето реки в страната са около и над праговете за средни води. Водните количества в горните течения на реките Искър и Вит (Дунавски басейн), Провадийска, Камчия, Факийска (Черноморски басейн) и Марица (Западнобеломорски басейн) са около праговете за ниски води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

В Дунавския басейн регистрираните колебания  са от -15 см до +10 см;

В Черноморския басейн регистрираните понижения са с до -2 см;

В Източнобеломорския басейн регистрираните изменения са от -86 см до +20 см;

В Западнобеломорския басейн водните нива са се понижавали с до -10 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН, в Дунавския басейн днес и утре са възможни краткотрайни повишения на нивата на реките Тимок, Тополовец, Видбол, Арчар, Лом, Огоста и Искър. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира нива на 17 октомври около и под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира водни количества за 17 и 18 октомври около и под средномногогодишната стойност. Водните количества ще са под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира нива, в долното течение на реката за 17, 18, 19 и 20 октомври около и под средномногогодишната стойност. Водните нива ще продължат да се понижават плавно.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.