Ще преобладава понижение на речните нива

01.12.2015г.

Днес, в сряда и в четвъртък в по-голямата част от страната ще се задържи без валежи. В сряда на отделни места ще превали слаб дъжд, а в планините слаб сняг. Количествата ще са под 1-3 л/кв.м.

През изминалото денонощие (от 8:00 часа на 29.11. до 8:00 часа на 30.11.) водните нива на почти всички наблюдавани реки в страната са се понижавали. Повишения, вследствие оттичане са регистрирани в долните течения на реките Русенски Лом (Дунавски басейн) и Тунджа (Източнобеломорски басейн). Протичащите водни количества към 8 часа на 30.11 в по-голяма част от страната са около праговете за високи води. Водните количества в средното течение на р. Искър и в горното течение на р. Вит (Дунавски басейн), на реките Врана, Айтоска и Ропотамо (Черноморски басейн), в горното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн) и в долното течение на река Струма (Западнобеломорски басейн), са около прага за средни води. Протичащото водно количество на р. Факийска е около прага за ниски води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн - от -350 см до +24 см;

Черноморски басейн- нивата на реките Провадийска, Айтоска, Факийска и Врана са останали почти без изменение. Съществени понижения, с до -210 см, са регистрирани във водосбора на р. Камчия.

Източнобеломорски басейн - колебанията на речните нива са от -53 см до +56 см;

Западнобеломорски басейн -колебанията на речните нива са от -37 см до +3 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн днес и през следващите 1-2 дни нивата на реките в по-голяма част ще се понижават. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира  водни количества на 1, 2 и 3 декември около и над средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира количества за 1, 2 и 3 декември ще бъдат около и над средномногогодишната стойност. Водните нива в целия водосбор ще се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира водно количество в долното течение на реката на 1, 2, 3 и 4 декември ще бъде над средномногогодишната стойност. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.