Ще преобладава понижение на речните нива

10.01.2016г.

По данни и прогнози на НИМХ-БАН днес след обяд на места в Западна, а преди полунощ и в Централна и Югоизточна България ще превали слаб дъжд. Количества до 2-3 л/кв.м. В понеделник – без валежи. Във вторник на много места в страната ще превали дъжд. Количества 3-10 л/кв.м.

През изминалото денонощие (от 8 часа на 08.01. до 8 часа на 09.01.) нивата на повечето реки в страната са се понижавали. Повишения, вследствие на оттичане, са отчетени в долните течения на реките Осъм (Дунавски басейн) и на Тунджа (Източнобеломорски басейн). Водните количества на реките в по-голямата част от страната са около праговете за високи води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -59 см до +70 см.

Черноморски басейн: Нивата на наблюдаваните реки са се понижавали с до -100 см.

Източнобеломорски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -41 см до +26 см.

Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -36 см до +14 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре все още са възможни краткотрайни повишения в долните течения на реките в басейна, вследствие на оттичането им и снеготопене.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водните количества на 10 и 11 януари ще бъдат над средната многогодишна стойност. На 10 януари ще има спадане на водните нива на реките в горната и средната част на водосбора. По-значително ще бъде покачването на водното ниво в долното течение на основната река на 10 януари . В останалата част от водосбора водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водните количества за 10, 11 и 12 януари ще бъдат над средномногогодишната стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водното количество в долното течение на реката на 10, 11, 12 и 13 януари ще бъде около и над средномногогодишната стойност. През следващите 1-2 дни са възможни нови краткотрайни и незначителни повишения в целия водосбор, вследствие снеготопене. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.