Ще преобладава понижение на речните нива

29.02.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ- БАН) днес през нощта на отделни места ще има слаби превалявания. Количества около 1 л/кв.м. Привечер на места в западните райони отново ще завали дъжд. Количествата от 1-3 л/кв.м. Във вторник и сряда на места ще има слаби превалявания от дъжд. Количества до 5-6 л/кв.м.

През денонощието от 8 ч. на 27 до 8 ч. на 28 февруари нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Повишения са регистрирани при долното течение на р. Искър (Дунавски басейн) при средното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн) и при р. Струма (Западнобеломорски басейн). Водните количества на реките в по-голямата част от страната са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са р. Черни Вит при с. Черни Вит (Дунавски басейн) и горното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн), както и някои южночерноморски реки.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -49 см до +16 см;

Черноморски басейн: Регистрираните изменения са от -54 до +1 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрираните изменения са от -28 см до +30 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания на водните нива от -6 см до +8 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите два дни водните нива на реките в басейна ще се понижават. Вечерта на 1 срещу 2 март са възможни краткотрайни незначителни повишения, вследствие на прогнозирани валежи.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 29 февруари , 1 и 2 март ще бъдат около и над средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 29 февруари, 1 и 2 март ще бъдат около и над средномногогодишната стойност. През прогнозирания период водните количества на реките ще се понижават. Повишения ще има във водосборите на реките Джулюница и Голяма река. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозиранато водно количество в долното течение на реката на 29 февруари, 1, 2 и 3 март ще бъде над средномногогодишната стойност. През следващите 3-4 дни нивата плавно  ще се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.